Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie klubíku

Klub pro rodiče s malými dětmi Sluníčko

Školní roky 2008/09 a 2009/10 

Baby club

Začíná setkávání maminek s dětmi pod vedením paní Heleny K.

V herně na faře se schází maminky ke společnému prožívání volného času s dětmi. Za výtěžek z vyráběných vánočních ozdob se pořizuje skluzavka pro malé děti.

 

Školní rok 2010/11

Klub pro rodiče s malými dětmi

Vede pí Markéta Koutná s Karolínkou.

Klub je zaměřen na aktivity rodičů s dětmi. Maminky s dětmi do věku asi 4 let se setkávají k pohybovým písničkám pro malé děti, hravému cvičení, kreslení a tvoření s dětmi a ke krátkým hrám v kolektivu. Scházíme se každou středu od 9.30 do 11.00 hodin v sálku přízemí fary v Šaraticích. Využívá se prostor herny v přízemí na faře se vstupní šatnou a s přilehlou koupelnou. K dispozici je magnetická tabule, koberec pro děti a stůl s židlemi k tvoření. K volným činnostem dětí máme malou skluzavku, houpačku, velký míč a skákačku.

Klub průměrně navštěvují 4 maminky s dětmi ze Šaratic a Hostěrádek.

 

Školní rok 2011/12

Klub pro rodiče s malými dětmi Sluníčko

Vede pí Markéta Koutná s Karolínkou a Viktorkem.

Jsou přizpůsobené prostory pro malé děti. Scházíme se každou středu od 9.30 do 11.00 hodin. Míváme pravidelný program ukazovacích básniček, písniček, cvičení, zpívání s nástroji, kreslení a tvoření. Z příspěvků od maminek a dotace od OÚ Šaratice se pořizují nové sportovní pomůcky pro děti – overbally, malý padák, míčky, říční kameny, balanční chůdy a skákací pytle. Na závěr roku máme soutěžní dopoledne na farní zahradě s pěknými odměnami.

Klub průměrně navštěvuje 6 dětí a maminek ze Šaratic, Hostěrádek a Prace. Někdy přijde i babička nebo tatínek s dětmi.

 

p5300335.jpg   p6200037.jpg   p6200038.jpg  p6060031.jpg  p6060047.jpg

 

 

Školní rok 2012/13

Klub pro rodiče s malými dětmi Sluníčko

Vede pí Markéta Koutná s Viktorkem.

Po domluvě je k užívání otevřena kromě herny a koupelny také přízemní kuchyňka na faře. V herně je volný prostor a velký stůl se židlemi je v kuchyňce.

Pravidelný program ukazovacích básniček, písniček, cvičení, zpívání s nástroji, kreslení a tvoření. Cvičení zpestřují zajímavé sportovní pomůcky. Maminka Lenka K. předává dobrou zkušenost do klubíku s deníčky pro děti na nové básničky s obrázkem. Začíná se v klubíku fotit. Přichází za námi i sv. Mikuláš a anděl, maminky s dětmi ukazují několik básniček a písniček a všechny děti jsou odměněné sladkým dárečkem. Poslední předvánoční klubík je oslazen výborným cukrovím od maminek a má pro děti dáreček od Ježíška. Ke svátku Tří králů vyrábíme koruny pro naše malé krále a královny. Únorové maškarní setkání v klubíku probíhá s malými soutěžemi v maskách, děti jsou krásné a dostávají perníkovou medaili. V březnu vyráží rodiny dětí z klubíku společně na výlet do Obory Holedná za divokými prasátky. V červnu jsou všechny rodiny zvány na společný výlet do Lamacentra Hády.

Některé maminky využívají nabídku Klubu Ovečka v Újezdě a účastní se kurzu Efektivního rodičovství a Manželských večerů. Ke konci roku si půjčujeme loutkové divadélko a šikovná maminka Lenka Robešová hraje pro děti pěknou pohádku O šípkové Růžence. Na závěr roku uspořádáme pro děti Dětský den na farní zahradě se soutěžemi a pro všechny šikovné děti je pěkná odměna.

Pod vedením maminky Hanky M. jsou vytvořeny stránky na internetu, facebooková stránka klubíku a fotky ukládány na rajče.cz.

V průběhu roku maminka Jana Orvošová s Míšou přebírá starost o přípravu prostor pro klubík.

Klub průměrně navštěvuje 9 maminek s dětmi ze Šaratic, Hostěrádek a Zbýšova. Do klubíku přichází s dětmi i babičky a tatínci.

dscn0349.jpg dscn0219.jpgdscn0357.jpgdscn1474.jpgpc050012.jpgpa100016.jpgdscn1426.jpg

 

  Školní rok 2013/14

Klub pro rodiče s malými dětmi Sluníčko

Vede maminka Lenka Robešová s Beátkou z Hostěrádek.

Přípravě prostor na každý klubík se obětavě věnuje maminka Jana Orvošová s Míšou ze Šaratic. Od května maminku Janu střídá maminka Jana Císařová s Bobem z Hostěrádek.

Začátek setkávání v klubíku v tomto šk. roce je až koncem měsíce října. Jsou zrekonstruované prostory herny pro děti – sportovní gumová podlaha a dřevěné obložení se sedačkami a stoly.

V každém klubíku se vždy naučíme novou písničku či básničku do našich deníčků, zatancujeme si a zacvičíme, něco nakreslíme a vyrobíme. Maminka Lenka s Beátkou mívají krásně promyšlený tematický program a maminka Jana začíná pravidelně fotit a ukládat fotky.

Máme také klubík s jógovým cvičením, svatomartinský klubík, besídku s Mikulášem a andílkem, vánoční a tříkrálový klubík, karneval a čarodějnický rej. V květnu organizujeme na sportovním areále v Šaraticích odpoledne s koly a odrážely pro naše malá „Sluníčka“ a jejich sourozence. V červnu připravujeme na farní zahradě příjemné soutěžní dopoledne k oslavě Dne dětí.

Klub průměrně navštěvuje 14 maminek s dětmi ze Šaratic, Hostěrádek, Zbýšova a Podolí.

p1200458.jpgp1210387.jpgpb062193.jpgp1200811.jpgp1200470.jpgp1200831.jpg

  

 

Školní rok 2014/15

Klub pro rodiče s malými dětmi Sluníčko

V týmu maminek pro vedení programu je Markéta Koutná s Dominičkou, Petra Pětová s Marečkem a Eliška Makovská se Sofinkou, zastupuje i maminka Monika Fialová se Sabinkou z Hostěrádek, přibližně od pololetí maminku Petru a Elišku střídá maminka Andrea Kašubová s Míšou ze Šaratic.

Přípravě prostor pro klubík se věnuje maminka Jana Císařová s Bobem z Hostěrádek a po rozloučení se s nimi, kdy Bob nastupuje do MŠ, se maminky v úklidu prostor střídají.

První středa šk.roku je uklízecí a od druhé středy začínáme s pravidelným programem. V klubíku se schází 19 dětí s maminkou a jedna babička. Od měsíce října se Klub pro rodiče s malými dětmi Sluníčko rozděluje na dvě skupiny, a to ve středu pro maminky s dětmi do 2,5 roku a ve čtvrtek ve stejný čas pro maminky s dětmi od 2,5 roku do školkového věku.

I když v tomto roce probíhá v klubíku průběžně mnoho změn ve vedení kubíku i některé maminky  odchází do práce a děti do MŠ a zase nové přicházejí, v obou klubících probíhá program, jak jsme zvyklí z dřívějších let. Cvičíme a tancujeme u ukazovacích básniček, písniček, cvičíme se sportovními pomůckami, zpíváme s nástroji, kreslíme a tvoříme. Samozřejmostí již několikátým rokem je deníček pro děti na novou básničku v každém klubíku a pravidelné focení, kdy fotky pak můžeme prohlížet na sluníčkovém rajčeti. Pravidelné aktivity obohatil nápad maminky Zuzky o tematickou vymalovánku pro děti, kterou můžou malovat buď v klubíku nebo pak doma. A za snahu při cvičení děti dostávají razítko do deníčku, jak to zavedla maminka Lenka minulý rok. Pořídili jsme nové barevné podsedáky k sezení na podlaze i na lavicích, nové šátky ke cvičení, nově používáme barevné houbičky a peříčka. V průběhu roku máme různé akce a program je zaměřený i na kalendářní svátky, jsou to k svatému Martinovi, adventní době, čertíkovský klubík, celoklubíkové setkání se svatým Mikulášem pod vedením paní učitelky a žáků ZŠ, vánoční klubík s nadílkou pro děti, tříkrálový klubík, valentýnský klubík, maškarní klubík, klubík ke svátku maminek, soutěžení na farní zahradě.

Maminka Zuzka Urbášková převzala starost o sluníčkové internetové stránky, mejl a facebook a pravidelně připravuje vymalovánky.

Maminka Andrea Kašubová začala odpolední  odpočinkové tvoření s maminkami s občerstvením vždy ve čtvrtek od 17.30 do 19hodin. V květnu uspořádala klubíkový bazárek a vybraná částka se věnovala na příspěvek na topení panu faráři.

Poslední setkání v roce máme zábavné dopoledne na farní zahradě se soutěžemi pro předškolkové děti z klubíku i pro další. Celé dopoledne s námi prožívá koťátko vysoko na střeše fary a pan farář jej nakonec snáší za námi. Rozdali jsme 24 odměn šikovným malým dětem.

Klub ve středu i ve čtvrtek průměrně navštěvuje 8 maminek s dětmi ze Šaratic, Hostěrádek, Zbýšova, Sokolnic, Podolí a Slavkova, celkem se do klubíku zapsalo 38 maminek.

O prázdninách vždy po 14 dnech pořádá maminka Zuzka pro všechny klubíkové maminky a děti za pěkného počasí dopolední výlet. Vyrážíme do Papouščí zoo do Bošovic, na koupaliště ve Slavkově, vyšlápneme na Mohylu Míru.

 

   Skupina  menších sluníček ve středu dopoledne

img_6522.jpgimg_6556.jpgimg_7191.jpgimg_6967.jpg

Skupina větších sluníček ve čtvrtek dopoledne

dscn3103.jpgimg_6606.jpgimg_6963.jpgimg_7601.jpg

 

Školní rok 2015/16

Klub pro rodiče s malými dětmi Sluníčko

Sluníčkový tým maminek, které se podílejí na klubíku, tvoří Markéta Koutná s Dominičkou, Andrea Kašubová a Zuzka Urbášková s Vojtíškem.

První setkání v září máme uklízecí od třetí týdne začínáme pravidelně s programem v klubíku. Pokračujeme v setkávání ve dvou skupinách, jako se při zájmu velkého množství maminek osvědčilo loňský rok. Ve středu dopoledne maminky s menšími dětmi do asi 2,5 let, ve čtvrtek dopoledne maminky s dětmi nad 2,5 roku až do školkového věku.

V klubíku se setkáváme se známými maminkami a dětmi, také přichází mnoho nových maminek ze Šaratic a okolí. Snažíme se, aby prostředí pro všechny maminky bylo přátelské a děti se v klubíku cítily dobře a odnášely si pěkné zážitky, nové zkušenosti i malý výtvor.